Press "Enter" to skip to content
More musicShorttrack on July 18th 2018

Luister naar Unbutton van Foresteater


Foresteater (Mikey Pro) is klaar voor de zomer. Niet alleen nu, altijd. Ze maken namelijk iets dat ze psychedelische surf-rock noemen. Including summer vibes! En afgaande op liedje Unbutton is dat inderdaad het geval. Hoe de track ontstond? Tijdens een slapeloze nacht. Waar het over gaat?

I think the song is about observing people in the world around me and watching them live their lives and make changes all while I feel stuck in one spot, in my head.

Wat we ervan leren? Dat Foresteater een heerlijke band is en dat je voortaan gewoon moet opstaan en iets creatiefs moet ondernemen, wanneer je weer eens niet kunt slapen. Oh, en dat je nog even moet wachten op een volledig album, maar daar wordt aan gewerkt!

Written by Bas